آگاهی بخشی و تنویر افکار جامعه مهمترین ماموریت روابط عمومی است
آگاهی بخشی و تنویر افکار جامعه مهمترین ماموریت روابط عمومی است

ره نگار/ روابط عمومی ها در دنیای کنونی شاکله اصلی ارتباطات برای ترغیب مخاطبان و اقناع افکار آنان را عهده دار بوده و با کوششی هدفمند برای بهبود تعاملات هر سازمان با جامعه هدف گام برمیدارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در آستانه ۲۷ اردیبهشت ماه […]

ره نگار/ روابط عمومی ها در دنیای کنونی شاکله اصلی ارتباطات برای ترغیب مخاطبان و اقناع افکار آنان را عهده دار بوده و با کوششی هدفمند برای بهبود تعاملات هر سازمان با جامعه هدف گام برمیدارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در آستانه ۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی طی پیامی با بیان مطلب فوق، افزود: روابط عمومی توربین محرک سازمان و انعکاس دهنده تمامی رویدادها و تحولات به مخاطبان بوده و در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری بعنوان بازوئی برای مدیران قلمداد میگردد.
وی با اشاره به اینکه روابط عمومی ها در کوششی هدفمند برای بهبود مناسبات و تعاملات هر سازمان با جامعه هدف تلاش مینمایند این حوزه را در دنیای کنونی شاکله اصلی ارتباطات برای ترغیب و اقناع افکار مخاطبان برشمرده و اظهار داشت: آگاهی بخشی، اطلاع یابی از انتظارات و اطلاع رسانی به جامعه مهمترین ماموریت روابط عمومی هاست.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه امروزه روابط عمومی بعنوان یک هنر، تخصص و علم در عرصه مدیریت و مهندسی افکار نقش آفرینی مینماید اذعان داشت: اشراف و تسلط بر دانش هایی از جمله روانشناسی، جامعه شناسی، رسانه و ارتباطات و بکارگیری مطلوب از تکنیکها و ابزارهای روز در کنار حسن سلوک، رعایت اخلاق حرفه ای، صداقت و درایت از صفات بارز فعالان این عرصه میباشد.
وی در این پیام عملکرد روابط عمومی را معیار و شاخصی برای اندازه گیری موفقیت یک سازمان برشمرده و خاطر نشان ساخت: مخاطب محوری و تعامل با جامعه مخاطبین درون و برون سازمانی از ویژگی های بارز یک روابط عمومی است.
علی حسین نژاد در پایان این پیام با تبریک و پاسداشت روز روابط عمومی، از دست اندرکاران این حوزه بعنوان مجاهدان و سنگرسازان بی سنگری که ترسیم و روایتگری تمامی فعالیتهای سازمان را عهده دار بوده و خود پشت صحنه قرار دارند یاد نموده و برای تمامی تلاشگران این میدان عظیم ارتباطی سلامتی و موفقیت در انجام ماموریت خطیر آرزو نمود.

  • منبع خبر : روابط عمومی تامین اجتماعی گیلان