افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 15 July , 2024
۱۱۰۰مقره خط سیکل – لوشان تعویض شد 15 آبان 1401

۱۱۰۰مقره خط سیکل – لوشان تعویض شد

نگار/ 1100 مقره خط 230 کیلوولت سیکل – لوشان تعویض شدند.