افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 15 July , 2024
نسخه نویسی الکترونیکی در بیمه سلامت گیلان به ۱۰۰ درصد رسید 25 اسفند 1400
مدیرکل بیمه سلامت گیلان خبرداد؛

نسخه نویسی الکترونیکی در بیمه سلامت گیلان به ۱۰۰ درصد رسید

ره نگار/ دکتر محمدی، مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: میزان نسخه نویسی الکترونیکی در گیلان از 79 درصد در ماه آذر اکنون به 100 درصد رسیده است.

اجرای ۱۰۰ درصدی نسخه نویسی الکترونیکی در استان گیلان 18 دی 1400

اجرای ۱۰۰ درصدی نسخه نویسی الکترونیکی در استان گیلان

ره نگار/ ابو محبوب مدیر پروژه نسخه نویسی الکترونیکی گیلان گفت: شاخص درصد تحقق نسخه نویسی الکترونیکی 100درصد می باشد.