افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 15 July , 2024
پایان عملیات اجرایی اتصال ریل به مجتمع بندری کاسپین در قطعه منطقه آزاد انزلی 28 اسفند 1402
نماینده ویژه رییس جمهور در مناطق آزاد خبرداد؛

پایان عملیات اجرایی اتصال ریل به مجتمع بندری کاسپین در قطعه منطقه آزاد انزلی

ره نگار/ از 1000 بسته سرمایه گذاری مناطق آزاد در سالجاری، 25 درصد محقق شده و حدود 50 درصد در مراحل مختلف عقد قرار داد و احداث طرح سرمایه گذاری می باشند.