افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 15 July , 2024
“کتاب” این عنصر ارزشمند را قدر بنهیم 26 دی 1399
یادداشت مدیر مسئول/ فاطمه لطیفی دوآبسری

“کتاب” این عنصر ارزشمند را قدر بنهیم

ره نگار/ توانایی خواندن و مطالعه از مهمترین عناصر و مهارت های اساسی دنیای امروز است که همواره مغز انسان را به سمت و سوی توسعه و پیشرفت مستمر رهنمون می کند. با چنین تفسیر موجز اما پرمعنا به این مهم می رسیم که کتاب و مطالعه در هرجامعه و برای هر فرد چه اندازه […]