افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 29 February , 2024
محفل پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت فردوسی در رشت برگزار می‌شود 23 اردیبهشت 1401

محفل پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت فردوسی در رشت برگزار می‌شود

ره نگار/ در دومین برنامه استانی پویش "شهر می خواند" محفل پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت فردوسی در رشت برگزار می‌شود.