افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 29 February , 2024
مدیران پاسخگوی منتخبین مردم رشت در شورا باشند 17 تیر 1402
محسن سماکچی:

مدیران پاسخگوی منتخبین مردم رشت در شورا باشند

ره نگار/سماکچی با تاکید بر اینکه مدیران پاسخگوی منتخبین مردم رشت در شورا باشند گفت: اعضای شورا مباحثی را که مطرح می کنند دغدغه های شهروندان محسوب می شود و انتظار می رود که مدیران به منظور پاسخگو بودن در صحن شورا حضور پیدا کنند.