افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 29 February , 2024
حفظ حرمت و کرامت ارباب رجوع و پاسخگوئی دقیق باید سرلوحه تکالیف کارکنان قرار گیرد 28 شهریور 1402
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان:

حفظ حرمت و کرامت ارباب رجوع و پاسخگوئی دقیق باید سرلوحه تکالیف کارکنان قرار گیرد

ره نگار/ مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در جلسه شورای اداری این مجموعه تکریم ارباب رجوع و حفظ حرمت مخاطبین و پاسخگوئی اقناعی و جامع با تکیه بر رفتار و اخلاق پسندیده و گشاده روئی را اولویت تکالیف کارکنان مجموعه برشمرد.