افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 29 February , 2024
“اسپایکوژن” و “پاستوکووک پلاس” جایگزین مناسب دز سوم سایر واکسن هاست 01 بهمن 1400
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

“اسپایکوژن” و “پاستوکووک پلاس” جایگزین مناسب دز سوم سایر واکسن هاست

ره نگار/ سخنگوی علوم پزشکی گیلان گفت: دو واکسن اسپایکوژن و پاستوکووک پلاس می تواند جایگزین دز سوم سایر واکسن ها شود.