افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 29 February , 2024
ضرورت بهره گیری از فرصت ها و تهدیدهای حوزه امنیت غذایی/ می توانیم بازار خود را تامین کنیم 10 اسفند 1401
گفتگوی اختصاصی/ نوشین کریمی

ضرورت بهره گیری از فرصت ها و تهدیدهای حوزه امنیت غذایی/ می توانیم بازار خود را تامین کنیم

ره نگار/ رمضانی، مراقبت از محصول و مدت زمان نگهداری آن را بسیار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: بهره گیری از فرصت ها و تهدیدهای حوزه امنیت برای مهندسین کشاورزی ضروری است.