افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 29 February , 2024
در حوزه فرهنگ تمامی دستگاه‌ها نقش دارند/ ایجاد پارک جدید بانوان در رشت 19 دی 1402
در دیدار رئیس شورای شهر رشت با جمعی از بانوان مطالبه گر حوزه فرهنگ مطرح شد؛

در حوزه فرهنگ تمامی دستگاه‌ها نقش دارند/ ایجاد پارک جدید بانوان در رشت

ره نگار/ رئیس شورای شهر رشت گفت: در حوزه فرهنگ تمامی دستگاه‌ها از جمله آموزش و پرورش و ... نقش دارند و یقینا خانواده مهم‌ترین حوزه در شکل گیری شخصیت انسان است.

راه اندازی پارک جدید بانوان در رشت 28 مرداد 1402
در جلسه شورای شهر رشت مطرح شد؛

راه اندازی پارک جدید بانوان در رشت

ره نگار/رییس شورای اسلامی شهر رشت گفت: تعداد پارک بانوان در رشت با نسبت جمعیتی آنان همخوانی ندارد و از این رو به دنبال ایجاد پارک جدید بانوان در رشت هستیم.