افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 29 February , 2024
شوراها نماد قانونگذاری در پارلمان محلی/ تقدیر از عملکرد رسانه ها 09 اردیبهشت 1402
عضو شورای شهر رشت عنوان کرد؛

شوراها نماد قانونگذاری در پارلمان محلی/ تقدیر از عملکرد رسانه ها

ره نگار/ عضو شورای شهر رشت گفت: شوراها نماد قانونگذاری محلی هستند اما برخی به دنبال محدود کردن شوراها هستند.