افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 29 February , 2024
پارادوکسی که به ورزش استان آسیب می زند! / چرا حرف و عمل در ورزش گیلان یکی نیست؟ 29 اردیبهشت 1402
یادداشت ورزشی/ کریم خورسندی مژدهی

پارادوکسی که به ورزش استان آسیب می زند! / چرا حرف و عمل در ورزش گیلان یکی نیست؟

ره نگار/ سال هاست که با تغییر مدیران ورزشی از راس هرم ورزش استان گرفته تا روسای هیات های ورزشی، توسعه و پیشرفتی در ورزش استان حاصل نمی شود و با اینکه همه افرادی که در ورزش استان پست و مقام می گیرند ابتدا با شعار تغییر در رویه فعلی، پیشرفت و قهرمان پروری سخن به میان می آورند اما در ادامه و در عمل دریغ از کمترین رشد و توسعه؛ متاسفانه این دور تسلسل سالهاست که ادامه دارد!