افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 29 February , 2024
کسب ۲ مدال برنز پاراتکواندوکاران گیلانی در مسابقات پاراآسیایی هانگژو 01 آبان 1402

کسب ۲ مدال برنز پاراتکواندوکاران گیلانی در مسابقات پاراآسیایی هانگژو

ره نگار/ پاراتکواندوکاران گیلانی در مسابقات پاراآسیایی هانگژو کسب ۲ مدال برنز کسب کردند.