افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 13 June , 2024
تهدید دلخوش به استعفای نمایندگان شمال در صورت تعیین تکلیف نشدن وضع برنجکاران 22 مرداد 1402
در پی وضعیت بحرانی برنجکاران؛

تهدید دلخوش به استعفای نمایندگان شمال در صورت تعیین تکلیف نشدن وضع برنجکاران

ره نگار/نماینده مردم صومعه سرا خواستار رسیدگی به وضعیت برنجکاران و جلوگیری از واردات برنج شد و گفت: لذا اگر تا هفته آینده این وضع تعیین تکلیف نشود، استعفای خود را می‌دهم.