افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 13 June , 2024
 واحدهای راکد با بهره‌گیری از دانش نوین، وارد چرخه تولید شوند/ واحدهای نیمه فعال با رویکرد کارآفرینی، توسعه یابد 12 اردیبهشت 1401
استاندار گیلان:

 واحدهای راکد با بهره‌گیری از دانش نوین، وارد چرخه تولید شوند/ واحدهای نیمه فعال با رویکرد کارآفرینی، توسعه یابد

ره نگار/ واحدهای راکد با بهره گیری از دانش نوین، وارد چرخه تولید و این روند در واحدهای نیمه فعال با رویکرد کارآفرینی، توسعه یابد.