افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 27 September , 2023
کارگران نقش محوری در موفقیت‌های اقتصادی کشور دارند 14 اردیبهشت 1402
فرماندار رشت:

کارگران نقش محوری در موفقیت‌های اقتصادی کشور دارند

ره نگار/ فرماندار رشت ضمن بازدید از یک واحد تولید قطعات خودرو و تشکر حضوری از زحمات نیروهای شاغل در این مجموعه، اظهار داشت: کارگران نقش محوری در کسب موفقیت های اقتصادی که با تکیه بر توان داخلی به دست آمده، دارند.