افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 27 September , 2023
انتخاب واحدهای صنعتی و نمونه گیلان و کشور شروع شد/ واحدهای صنعتی و معدنی در ارزیابی شرکت نمایند 02 خرداد 1402

انتخاب واحدهای صنعتی و نمونه گیلان و کشور شروع شد/ واحدهای صنعتی و معدنی در ارزیابی شرکت نمایند

ره نگار/ مشاور مدیرکل و مدیر روابط عمومی اداره کل صمت گیلان از آغاز فرایند انتخاب واحد های نمونه صنعتی و معدنی در استان و کشور خبر داد.