افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 27 September , 2023
تبیین دستاوردهای انقلاب به مردم و هنرجوهای ورزشی ضروری است 15 بهمن 1401
بخشدار سنگر:

تبیین دستاوردهای انقلاب به مردم و هنرجوهای ورزشی ضروری است

ره نگار/ محبتی با تاکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای انقلاب به مردم و هنرجوهای ورزشی گفت: با توجه به تحریم ها و تهدیدهای دشمن طی 44 سال گذشته، اتفاق های خیلی خوبی در حوزه های مختلف ورزشی رقم خورده که نمونه اش افزایش قهرمانی های ورزشی، افزایش زیر ساخت ها و اماکن ورزشی، چمن های مصنوعی و... بوده که بسیار چشمگیر است.