افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 27 September , 2023
ضعف زیرساخت ها، عمده ترین چالش ورزش استان است / قهرمانان استان نباید مظلوم واقع شوند 10 اردیبهشت 1401
مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان: 

ضعف زیرساخت ها، عمده ترین چالش ورزش استان است / قهرمانان استان نباید مظلوم واقع شوند

ره نگار/ جهانبخش آرمان، مدیرکل ورزش و جوانان گیلان عمده ترین چالش ورزش استان را ضعف زیرساختها عنوان کرد.