افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 15 July , 2024
اعتمادسازی اولویت اول احزاب؛ عوامل موثر بر اعتماد و بی اعتمادی عمومی (۳) 05 اسفند 1399
مقاله / منصور صوفی - فعال سیاسی

اعتمادسازی اولویت اول احزاب؛ عوامل موثر بر اعتماد و بی اعتمادی عمومی (۳)

عملکرد سیاستمداران: اعتماد قراردادی ضمنی بین شهروندان و سیاستمداران است (کیله[۱]، ۲۰۰۷) به این صورت که شهروندان با رای دادن به آنها، حق تصمیم گیری خود را به سیاست ­مداران واگذار می­کنن و آنها را وکیل خود در تصمیم­ گیری ­ها معرفی می­ کنند. از این رو انتظار دارند که سیاست ­مداران امانتداری نمایند و […]

اعتمادسازی اولویت اول احزاب؛ عوامل موثر بر اعتماد و بی اعتمادی عمومی (۲) 02 اسفند 1399
مقاله / منصور صوفی - فعال سیاسی

اعتمادسازی اولویت اول احزاب؛ عوامل موثر بر اعتماد و بی اعتمادی عمومی (۲)

ره نگار/ تخریب اعتماد در چند دهه گذشته به یک معضل سیاسی معاصر تبدیل شده است. نظرسنجی­های مرکز تحقیقات پیو[۱] نشان می­دهد که تعداد قابل توجهی از شهروندان در سال ۱۹۶۴ به دولت اعتماد داشتند(بیش از ۷۰ درصد)، در عرض نیم قرن در ایالات متحده آمریکا سطح این اعتماد به ۱۹ درصد (در سال ۲۰۱۵) […]