افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 13 June , 2024
کارگاه آموزش ترویجی طرح مدیریت پایدار تولید در اراضی شالیزاری برگزار شد 18 بهمن 1400
با حضور مربیان بسیج طرح همگام با کشاورز استان گیلان؛

کارگاه آموزش ترویجی طرح مدیریت پایدار تولید در اراضی شالیزاری برگزار شد

ره نگار/ مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی سپاه گیلان گفت: بسیج مهندسین کشاورزی گیلان در تلاش است تا جهت افزایش بهره وری و اجرای طرح مدیریت پایدار تولید و اراضی شالیزاری، افزایش کمی و کیفی محصول برنج را با مشارکت ادارات و نهادهای ذیربط کشاورزی رقم بزند.