افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 13 June , 2024
ترویج فرهنگ مهدویت با جهانی‌شدن «سلام فرمانده» 04 تیر 1401
یادداشت/ حمیدرضا دنیادیده

ترویج فرهنگ مهدویت با جهانی‌شدن «سلام فرمانده»

ره نگار/ ترویج فرهنگ مهدویت در عصر ظهور یکی از هدف نگاری جهان اسلام بود که به نظر می‌رسد با اجرای سرود «سلام فرمانده» در اقصی نقاط جهان، با سرعت و شتاب بیشتر صورت گرفته و موجب تقویت انسجام جهانی شده است.