افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 13 June , 2024
کتاب و کتاب خوانی هویت فرهنگی هر جامعه است 08 خرداد 1402
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خبر داد:

کتاب و کتاب خوانی هویت فرهنگی هر جامعه است

ره نگار/تقوی ترویج امر مطالعه در بین عموم مردم و مسئولین را ضروری دانست و گفت: کتاب و کتاب خوانی هویت فرهنگی هر جامعه است.