افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 13 June , 2024
بازدید معاون دفتر آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد از گروه دانش بنیان کاشف 18 بهمن 1401

بازدید معاون دفتر آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد از گروه دانش بنیان کاشف

ره نگار/ معاون دفتر آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران، از مجموعه کارآفرینان شایسته فاخر (گروه دانش بنیان کاشف) بازدید نمود.