افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 May , 2024
“بازپیرایی پل چوبی”، “بهسازی پارک شهروند” و “بتن‌ریزی معابر”  شاخص‌ترین پروژه‌های عمرانی پاییز امسال  15 آبان 1402
عاطفی، شهردار بندر کیاشهر خبر داد؛

“بازپیرایی پل چوبی”، “بهسازی پارک شهروند” و “بتن‌ریزی معابر”  شاخص‌ترین پروژه‌های عمرانی پاییز امسال 

ره نگار/ «مرتضی عاطفی» شهردار بندر کیاشهر از شروع فاز تکمیلی پازپیرایی پل چوبی، اتمام بهسازی پارک شهروند و بتن‌ریزی ۱۷ هزار متر مربع از معابر شهری خبر داد.