افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 May , 2024
استفاده‌ از ظرفیت اعتباری بانک‌ها در جهت توانمندی و رفع مشکلات مددجویان 01 آبان 1402
مدیرکل بهزیستی گیلان تأکید کرد؛

استفاده‌ از ظرفیت اعتباری بانک‌ها در جهت توانمندی و رفع مشکلات مددجویان

ره نگار/ مديرکل بهزیستی گیلان در نشست با معاون اعتباری بانک ملی شعب استان گیلان بر استفاده‌ از ظرفیت اعتباری بانک‌ها در جهت توانمندی و رفع مشکلات مددجویان تاکید کرد.