افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 May , 2024
پروژه های عمرانی رشت ۱۵ الی ۲۴ ماهه بهره برداری می شوند/ فعالیت دو فاز کارخانه کودآلی 18 مهر 1402
رئیس شورای شهر رشت:

پروژه های عمرانی رشت ۱۵ الی ۲۴ ماهه بهره برداری می شوند/ فعالیت دو فاز کارخانه کودآلی

ره نگار/ رئیس شورای شهر رشت با اشاره به اجرای پروژه های عمرانی رشت گفت: مدت زمان اجرای پروژه های عمرانی رشت پانزده الی ۲۴ ماه است و مدیریت شهری رشت پس از سالها رکود در حوزه عمرانی، اتفاقات خوبی برای شهر و شهروندان رقم بزند.