افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 May , 2024
کشاورزان تمهیدات لازم جهت جلوگیری از هر گونه خسارت احتمالی را انجام دهند 27 دی 1400
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار:

کشاورزان تمهیدات لازم جهت جلوگیری از هر گونه خسارت احتمالی را انجام دهند

ره نگار/ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار به بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان رودبار مواددی را متذکر شد.