افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 May , 2024
نقش نیروی انسانی در سازمان ها بسیار تاثیرگذار است/ تصرف برخی از جایگاه های مدیریتی با حمایت های خاص و رانت در شهرداری ها 15 مهر 1402
رئیس شورای شهر رشت:

نقش نیروی انسانی در سازمان ها بسیار تاثیرگذار است/ تصرف برخی از جایگاه های مدیریتی با حمایت های خاص و رانت در شهرداری ها

ره نگار/ رئیس شورای شهر رشت گفت: نقش نیروی انسانی در هر مجموعه و سازمانی بسیار تاثیرگذار است و باید افرادی در جایگاه های مدیریتی به کار گیری شوند که بالاترین کارآیی را در راستای بهبود وضعیت و تحقق اهداف آن سازمان دارا باشند.