افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 May , 2024
بازنشستگان، سرمایه های اجتماعی و کانونهای بازنشستگی تشکلی ارزشمند هستند 26 آبان 1401
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان:

بازنشستگان، سرمایه های اجتماعی و کانونهای بازنشستگی تشکلی ارزشمند هستند

ره نگار/ مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در نشست روسای کانون های بازنشستگان این سازمان در سطح استان با استاندار گیلان به تبیین مهمترین اقدامات و فعالیتها در جهت بهبود معیشت و افزایش رضایتمندی این قشر شریف پرداخت.