افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 May , 2024
بهبود سازوکارهای اجرایی و ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات از اهداف پست گیلان در سالجاری / لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت پست در سطوح کلان و ملی 15 فروردین 1403
در دیدار مدیرکل پست گیلان و منتخب مردم فومن و شفت عنوان شد؛

بهبود سازوکارهای اجرایی و ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات از اهداف پست گیلان در سالجاری / لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت پست در سطوح کلان و ملی

ره نگار/ منتخب مردم شهرستانهای شفت و فومن در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیر کل پست گیلان بر استفاده بیشتر از ظرفیت پست در سطوح کلان و ملی تاکید کرد.