افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 May , 2024
بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های آموزشی و درمانی پورسینا بهبود یافته است 30 آذر 1401
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های آموزشی و درمانی پورسینا بهبود یافته است

ره نگار/ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه تمام تلاش دانشگاه طی سال‌های اخیر، ارتقای کیفیت‌ در مراکز آموزشی درمانی بوده، گفت: خوشبختانه بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های آموزشی و درمانی پورسینا بهبود یافته و تلاش می‌شود نواقص موجود نیز برطرف شود.