افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 21 May , 2024
مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان به دنبال توسعه و عدالت خدمات درمانی است 28 اسفند 1402
مدیردرمان تامین اجتماعی گیلان در دیدار با فرماندار تالش:

مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان به دنبال توسعه و عدالت خدمات درمانی است

ره نگار/ مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان به منظور بررسی راهکارهای بهبود خدمات و ارتقاء درمان شهرستان های اسالم و تالش با ایرج موذن فرماندار شهرستان تالش دیدار و گفتگو نمود.