سه شنبه, ۸ فروردین , ۱۴۰۲ Tuesday, 28 March , 2023
برکناری شهردار رشت بر اساس حکم صادره از سوی دیوان 27 بهمن 1401
رئیس شورای شهر رشت عنوان کرد؛

برکناری شهردار رشت بر اساس حکم صادره از سوی دیوان

ره نگار/ رئیس شورای شهر رشت با بیان اینکه حکم برکناری شهردار رشت تایید شده است گفت: با حکم صادر شده از سوی شعبه تجدید نظر دیوان، روند استیضاح سید امیر حسین علوی شهردار رشت تایید و وی از این جایگاه برکنار شد.