افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 13 April , 2024
بدهی کارفرمایان گیلانی به تامین اجتماعی استان ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است 09 مرداد 1402
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان:

بدهی کارفرمایان گیلانی به تامین اجتماعی استان ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است

ره نگار/ با اتمام فرایند صدور بیلان کارگاهی لغایت اسفندماه سال 1401 در پایان تیرماه امسال، بدهی کارفرمایان گیلانی به تامین اجتماعی استان با رشدی 40 درصدی به افزون بر 1750 میلیارد تومان رسید.

کارفرمایان گیلانی ۱۱۳۷ میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهکارند 24 مرداد 1401
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان:

کارفرمایان گیلانی ۱۱۳۷ میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهکارند

ره نگار/از مجموع 1137 میلیارد تومان بدهی کارفرمایان استان به تامین اجتماعی 939 میلیارد تومان قطعی و معوق و 198میلیارد تومان برآوردی است.