سه شنبه, ۸ فروردین , ۱۴۰۲ Tuesday, 28 March , 2023
کارفرمایان گیلانی ۱۱۳۷ میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهکارند 24 مرداد 1401
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان:

کارفرمایان گیلانی ۱۱۳۷ میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهکارند

ره نگار/از مجموع 1137 میلیارد تومان بدهی کارفرمایان استان به تامین اجتماعی 939 میلیارد تومان قطعی و معوق و 198میلیارد تومان برآوردی است.