افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 15 July , 2024
اعتمادسازی اولویت اول احزاب؛ عوامل موثر بر اعتماد و بی اعتمادی عمومی 25 بهمن 1399
مقاله / منصور صوفی - فعال سیاسی

اعتمادسازی اولویت اول احزاب؛ عوامل موثر بر اعتماد و بی اعتمادی عمومی

ره نگار/ عصر شگفت انگیز امروز، عصر انفجار دانش و اطلاعات است و در این عصر سازمان­ ها و کشورها همگام با تغییرات فنی، علمی، سیاسی، فرهنگی و به ویژه نهضت جهانی­ سازی و جهانی­ شدن، پیوسته باید اهتمام لازم را به عمل آورند و دانش خود را به روز نگاه دارند و نیروهای دانشور […]