یک روز برای رسولان اطلاع رسانی و آگاهی بخشی
یک روز برای رسولان اطلاع رسانی و آگاهی بخشی
ره نگار- فاطمه لطیفی: "خبر" ساده ترین رویداد و اتفاق خام روزمره است که با ارکانی کلیدی جهت گرفته و ارزش می یابد اینکه این ارکان چگونه و توسط چه کسی جلوه گری و طنازی می کند که آوازه آن سراسر جهان را فرا می گیرد کسی نیست جز "خبرنگار"؛ کسی که با دانش و آگاهی با رعایت صحت و سقم، در راستای بهبود وضعیت هر جامعه آن را نشر می دهد.

ره نگاران/ فاطمه لطیفی: “خبر” ساده ترین رویداد و اتفاق خام روزمره است که با ارکانی کلیدی جهت گرفته و ارزش می یابد اینکه این ارکان چگونه و توسط چه کسی جلوه گری و طنازی می کند که آوازه آن سراسر جهان را فرا می گیرد کسی نیست جز “خبرنگار”؛ کسی که با دانش و آگاهی با رعایت صحت و سقم، در راستای بهبود وضعیت هر جامعه آن را نشر می دهد.
آری، خبرنگاران، این رسولان آگاهی بخشی سخت ترین حرفه را انتخاب نموده حتی زیباترین و غمبارترین لحظات زندگی خود را در این راه پر فراز و نشیب لمس می کنند‌.
آنان که به اصطلاح کلی و کلیشه ای تریبون یا پل ارتباطی مردم و مسئولین نام گرفته اند چقدر دیده می شوند؟ چقدر مورد تفقد قرار می گیرند؟
آنان که در پس این خبرها و رسالت مخفی مانده اند. آنانی که فقط چند سالی است که با شهادت یکی از این رسولان در تقویم، روزی به نام آنها بارگذاری شد و خداقوت به آنان به همین یک روز بسنده می شود.
چرا باید چنین باشد در دنیایی که ما با جنگ نرم دشمنان دست و پنجه نرم می کنیم تا از تهاجم فرهنگی و غرب زدگی جلوگیری کنیم آیا این رواست که آنان که مهمترین رکن در حفظ و ترویج ارزش ها و فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی محسوب می شوند اما بیصدا با قلمشان فریاد می کنند نادیده گرفته شوند و فقط همان یک روز بگوییم “خبرنگار روزت مبارک” کافی ست؟! چرا باید چنین باشد….
خبرنگار که در تمام عرصه ها در ایام بحران، گرما، سرما، روز و شب پا در رکاب است و خود را فراموش کرده آیا شایسته است به همین جمله خلاصه شود و تمام؟!
حرف بسیار است و قلم خبرنگار در وصف خویش ناتوان.

فداکاری مخصوص خبرنگار بوده و مسئول در اندیشه بهبود اوضاع خویش…

خبرنگار صبور روزت مبارک”.

  • نویسنده : فاطمه لطیفی
  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران