یازدهمین و دوازدهمین جلسه کمیته راهبردی خدمات مشترکین
یازدهمین و دوازدهمین جلسه کمیته راهبردی خدمات مشترکین
ره نگار/ با حضور جمعی از مدیران ارشد شرکت توانیر و مدیران عامل و معاونین شرکت های توزیع برق کشور، یازدهمین و دوازدهمین جلسه کمیته راهبردی خدمات مشترکین به میزبانی توزیع برق گیلان برگزار شد.

ره نگار/ با حضور جمعی از مدیران ارشد شرکت توانیر و مدیران عامل و معاونین شرکت های توزیع برق کشور، یازدهمین و دوازدهمین جلسه کمیته راهبردی خدمات مشترکین به میزبانی توزیع برق گیلان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ در این نشست عبدالامیر یاقوتی مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه ریزی امور مشتریان شرکت توانیر به تشریح مدل پیشبینی فروش انرژی ماهانه و برنامه ریزی وصول مطالبات شرکت های توزیع پرداخت و وضعیت موجود کشور و بازنگری در آن را مورد ارائه قرار داد.

همچنین فرید فیاض منش مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت توانیر با توجه به سوالات مطروحه توسط تعدادی از شرکت های توزیع و ابهامات موجود در صورت حسابهای مشترکین مشمول پاداش صرفه جویی به تشریح ارائه نحوه و توالی محاسبه صورتحساب بهای برق در سطح کشور پرداخت.

از جمله دیگر محورهای مطروحه در این نشست می توان به برنامه راهبردی حوزه خدمات مشترکین کشور، تدوین مدل استاندارد استقرار فرایند های حوزه خدمات مشترکین و ارزیابی آن در شرکت های توزیع، اولویت بندی پروژه ها و تقسیم وظایف، محاسبه هزینه تمام شده خدمات پس از فروش، فروش انشعاب مستقیم کنتور، چالش ها و پیشنهادات، استاندارد سازی قرارداد واگذاری انشعاب دیماندی، تعیین زمان استاندارد ارائه خدمات فرایندهای واگذاری انشعاب، ازمایش کنتور و مشکلات ناشی از عدم تامین به موقع لوازم و تجهیزات مورد نیاز و استاندارد سازی ارائه خدمات ازطریق وبسایت شرکت های توزیع برق اشاره کرد.

گفتنی است این جلسه با هدف پیگیری اقدامات صورت گرفته درخصوص مصوبات جلسات برگزار شد و تحلیل و بررسی درخصوص آئین نامه برقراری انشعاب و استفاده از خدمات شبکه برق، هزینه واگذاری انشعاب، تبصره ۲ ماده قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها از جمله مهمترین محورهای این نشست بود.

همچنین جمع دیگر از مدیران شرکت توانیر بهمراه مدیران عامل و معاونین فروش و خدمات مشترکین شرکت های توزیع برق تهران بزرگ، کردستان، هرمزگان، اصفهان و خراسان رضوی در این نشست هم اندیشی حضور داشتند.

محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل بهمراه جواد بیدی معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع برق گیلان در این نشست ضمن حضور به ارائه عملکرد، برنامه ها و چالش های استان در حوزه خدمات مشترکین پرداختند.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران