کمک هزینه اجرای گاز کشی منازل به ۲۲۸ خانوار تحت پوشش بهزیستی گیلان
کمک هزینه اجرای گاز کشی منازل به ۲۲۸ خانوار تحت پوشش بهزیستی گیلان
ره نگار/در راستای کمک به افراد کم بضاعت طی تفاهم نامه بهزیستی گیلان با شرکت گاز استان کمک هزینه اجرای گازکشی منازل به تعداد ۲۲۸ خانوار تحت پوشش در مجموع ۲۰ میلیارد ریال پرداخت شد.

ره نگار/در راستای کمک به افراد کم بضاعت طی تفاهم نامه بهزیستی گیلان با شرکت گاز استان کمک هزینه اجرای گازکشی منازل به تعداد ۲۲۸ خانوار تحت پوشش در مجموع ۲۰ میلیارد ریال پرداخت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ سیدمهدی خدمت بین دانا _مدیر کل بهزیستی استان گیلان بیان داشت: در پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ با عقد تفاهم نامه بهزیستی و اداره گاز استان گیلان جهت گازکشی منازل مددجویان تحت پوشش بهزیستی تا کنون در مجموع سه مرحله، تعداد ۲۲۸ خانوار تحت پوشش، با دریافت مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از کمک های بلاعوض شرکت گاز استان بهره مند شدند که از این تعداد، در مرحله سوم به تعداد ۹۱ نفر از مددجویان بهزیستی گیلان در سال ۱۴۰۲ در مجموع به مبلغ ۱۱ میلیارد و ششصد و شصت میلیون ریال با سقف پرداخت تا ۱۸۰ میلیون ریال پرداخت گردید.
وی اضافه کرد: در راستای سفر ریاست محترم جمهوری در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به این استان با عنایت به تفاهم نامه منعقده فی مابین شرکت ملی گاز ایران با بهزیستی (مبنی بر مشارکت طرفین در خصوص اجرای گازکشی داخل منازل تعداد ۱۶۰۰ خانوار مقرر شد تا از ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال بر اساس دستورالعملها و شرایط مربوط به شرکت گاز استان پرداخت گردد.

لازم به ذکر است، با توجه به پیگیریهای بعمل آمده از سوی معاونت هماهنگی موسسات غیر دولتی، مشارکتهای مردمی و توانمند سازی استان و تعاملات فی مابین بعمل آمده با شرکت گاز استان جهت برخورداری از خدمات شرکت گاز، شناسایی افراد واجدالشرایط و ارائه خدمات مربوطه ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است، مددجویان تحت پوشش واجد شرایط سازمان به مراکز مثبت زندگی و ادرات بهزیستی شهرستان مراجعه کنند.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران