کدام خدمات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت تحت پوشش بیمه سلامت است؟
کدام خدمات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت تحت پوشش بیمه سلامت است؟
ره نگار/ افراد دارای معلولیت تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند.

ره نگار/ افراد دارای معلولیت تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ افراد دارای معلولیت تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند. اما کدام خدمات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت تحت پوشش بیمه سلامت ارائه می شود؟

از طریق این اینفوگراف می توانید از خدمات توانبخشی بیمه سلامت به افراد دارای معلولیت و میزان تحت پوشش قرار گرفتن در این بیمه آگاه شوید.

  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران