کارگاه آموزشی تولید محصول سالم و بهداشت کشاورزی ویژه زنان روستایی 
کارگاه آموزشی تولید محصول سالم و بهداشت کشاورزی ویژه زنان روستایی 

ره نگار/ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار از برگزاری کارگاه آموزشی تولید محصول سالم و بهداشت کشاورزی ویژه زنان روستایی در ششمین روز از هفته نکو داشت پدافند غیر عامل در روستای سندس بخش رحمت آباد شهرستان خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ سروش ابراهیمی گفت: این کارگاه  آموزشی با همکاری و حضور […]

ره نگار/ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودبار از برگزاری کارگاه آموزشی تولید محصول سالم و بهداشت کشاورزی ویژه زنان روستایی در ششمین روز از هفته نکو داشت پدافند غیر عامل در روستای سندس بخش رحمت آباد شهرستان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ سروش ابراهیمی گفت: این کارگاه  آموزشی با همکاری و حضور کارشناسان تغذیه شبکه بهداشت و حضور زنان روستایی برگزار شد.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان اظهار داشت‌: در این برنامه آموزشی در خصوص اهمیت محصولات کشاورزی سالم و اصول تولید آنها و نحوه ایجاد باغچه های خانگی سالم، تولید محصول سالم سبزی، روشها و زمان مناسب کاشت، داشت و برداشت سبزیجات، راهکارهای کاهش اثرات سموم و کودها در محصولات غذایی و بهداشت کشاورزی توضیحاتی ارائه شد.
سروش ابراهیمی افزود: اگر اهمیت کشاورزی و به تبع آن نقش کشاورزان و دامپروران در توسعه کشور را در نظر بگیریم، آموزش روستاییان نیز به عنوان ضرورتی انکارنشدنی و اجتناب ناپذیر، خود را می نمایاند و بدیهی است که در این میان دختران و زنان روستایی به واسطه تنوع فعالیتها و وظایفی که در روستا به عهده دارند و در همه امور، از خانه داری و تربیت فرزندان تا کشت و کار، پرورش دام، پرداختن به صنایع دستی و … حضوری پررنگ و جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهند.
بنابراین اگر به امر آموزش دختران و زنان روستایی مخصوصا باتوجه به زمینه های مورد نیاز آنها و منطبق با نوع معیشت روستایی توجه کافی شود، می توان امیدوار بود که چرخ توسعه در مسیری هموارتر و با سرعتی بیشتر به پیش رود.

  • منبع خبر : روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان