کارفرمایان مکلفند حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد پرداخت نمایند
کارفرمایان مکلفند حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد پرداخت نمایند

ره نگار/ با هدف آگاهی بخشی به جامعه هدف و رعایت حقوق شرکای اجتماعی و در ادامه رویکرد معرفی و اطلاع رسانی قوانین سازمانی، برخی مواد مرتبط با تکالیف کارفرمایان از سوی اداره کل تامین اجتماعی گیلان تبیین گردید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ بر اساس ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف است […]

ره نگار/ با هدف آگاهی بخشی به جامعه هدف و رعایت حقوق شرکای اجتماعی و در ادامه رویکرد معرفی و اطلاع رسانی قوانین سازمانی، برخی مواد مرتبط با تکالیف کارفرمایان از سوی اداره کل تامین اجتماعی گیلان تبیین گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ بر اساس ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت نماید. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد آمده به سازمان تسلیم نماید.

سازمان تامین اجتماعی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد ( لیست حق بیمه )، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت، اقدام و مابه التفاوت را وصول نماید.

هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را راساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

همچنین بر اساس ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی، در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده فوق الذکر خودداری کند، سازمان میتواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

خاطر نشان می شود، بر اساس ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، در مواردی که نوع کار ایجاب نماید سازمان میتواند نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول کند.

شایان ذکر است کارفرمایان گرامی میتوانند بمنظور دسترسی به قوانین و بخشنامه های سازمان میتوانند به بخش انتشارات سایت رسمی اداره کل تامین اجتماعی گیلان به نشانی gilan.tamin.ir مراجعه نمایند.

  • منبع خبر : روابط عمومی تامین اجتماعی استان گیلان