چه نماینده‌ای و با چه ویژگی‌هایی باید انتخاب کرد؟
چه نماینده‌ای و با چه ویژگی‌هایی باید انتخاب کرد؟
ره نگار/ عنقریب ۱۱ اسفند فرا می رسد و در جای جای ایران مردم برای انتخاب نمايندگان خود به پای صندوق های رای خواهند آمد.

ره نگار/ عنقریب ۱۱ اسفند فرا می‌رسد و در جای جای ایران مردم برای انتخاب نمایندگان خود به پای صندوق‌های رای خواهند آمد.

اینکه چه نماینده‌ای و با چه ویژگی‌هایی باید انتخاب کرد تا بهترین بهره نصیب جامعه شود از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث تمام محافل انتخاباتی و گردهمایی مردمی است.

بر این اساس و برای پاسخ به این سوال مهم باید سه مفهوم ظرفیت، توانایی و جنم را توضیح داد تا به حداقل هایی در این زمینه دست یافت.

ظرفیت: مجموعه دانش، شخصیت، اعتبار، اعتماد و توانایی های که در فردى جمع شود، ظرفیت را شکل می دهند

توانایى: قابلیت عمل و به نتیجه رساندن و توانایى را در فرد بوجود مى آورد.

جَنَم: اراده فرد در تحقق اهداف جَنَم را بوجود مى آورد.

⭕️ شرایط کنونى چند مشخصه دارد:
١- گیلان شرایط مطلوبی را در شاخص هاى توسعه ندارد و در عین حال انباشتى از مشکلات و مسائل زیرساختى و توسعه اى را هم دارا است

٢- دولت به عنوان راهبر توسعه به دوره فقدان و کمبود منابع توسعه رسیده است. دولت به زبان ساده نه پول دارد و نه ظرفیت تولید منابع جدید!

٣- وارد دوره اى شده ایم که به دلیل برخوردهاى ناصواب با طبیعت، طبیعت نیز زبان تنبه بر ما گشوده است.

۴- سیل مهاجرین به گیلان از سال ها پیش شروع شده و در سالهاى آتى قطعا تشدید نیز خواهد شد.

با در نظر گرفتن شرایط چهارگانه ذکر شده اکنون به سوال ابتداى این نوشتار می‌رسیم و اینکه چه نماینده‌ای را باید انتخاب کرد؟

براى مدیریت شرایط چهارگانه ذکر شده نمایندگان گیلان باید ظرفیت، توانایى و جَنَم لازم را داشته باشند و اگر نمایندگان انتخاب شده شوربختانه این ویژگی‌های سه گانه را نداشته باشند بى تردید گیلان همچنان در مدار پس رفتگى خواهد ماند!

روی این اصل براى عینى تر کردن سوال این نوشتار مى توان چند اسم
(کوچکی نژاد، آقازاده، احمدى، دلخوش و نوبخت) را کنار هم گذاشت و با شناختى که از هرکدام وجود دارد به تصویر عینى تری از ویژگى هاى سه گانه (ظرفیت، توانایى وجَنَم) دست یافت.

اندکى به حافظه تاریخى تان رجوع کنید در کدامیک از این اسامى جایگاه و شان ذکر شده به روشنى مى توان توامان ظرفیت، توانایى و جَنَم را یافت.

بدون هیچ گونه وابستگی و حمایت چشم بسته به کدام اسم مى رسید؟
قضاوت با خودتان!

  • نویسنده : کیان فروزان
  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران