چشمه جوشان نیکوکاری در آسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان
چشمه جوشان نیکوکاری در آسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان
ره نگار/ یک واحد آپارتمان مسکونی به آسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان-رشت اهدا شد. 

ره نگار/اختصاصی: یک واحد آپارتمان مسکونی به آسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان -رشت اهدا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران -مریم لطیفی: زوج نیکوکار گیلانی یک واحد آپارتمان با متراژ ۷۰ مترمربع را به شرط عمرایی به آسایشگاه معلولین و سالمندان گیلان – رشت هدیه کردند.

این دو زوج به نام های “صالح صابری” و “نجمه فرخ” واحد مسکونی خود را که در استقامت رشت واقع شده را با نیت کمک به مددجویان به آسایشگاه سالمندان رشت اهدا نمودند.

گفتنی است، این خدمت کریمانه توفیقی الهی و کار بسیار بزرگ و ارزشمندی است که بعنوان باقیات و صالحات در پرونده اعمال خیرین ثبت خواهد شد.

  • نویسنده : مریم لطیفی
  • منبع خبر : پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران