پیام روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان به هم استانی های عزیز
پیام روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان به هم استانی های عزیز

ره نگار/ روش های ساده مدیریت مصرف به خصوص در زمان های پیک، موجب بهره مندی همه از نعمت برق در روزهای گرم تابستان خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان برای کلیه هم استانی ها در راستای بکارگیری روش های ساده مدیریت مصرف برق، پیامی صادر کرد. […]

ره نگار/ روش های ساده مدیریت مصرف به خصوص در زمان های پیک، موجب بهره مندی همه از نعمت برق در روزهای گرم تابستان خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان برای کلیه هم استانی ها در راستای بکارگیری روش های ساده مدیریت مصرف برق، پیامی صادر کرد.

هم استانی عزیز:

⚡توجه و به کارگیری روش های ساده مدیریت مصرف به خصوص در زمان های پیک، موجب بهره مندی همه از نعمت برق در روزهای گرم تابستان خواهد شد.

چند نکته در مورد روشهای صحیح خرید و استفاده از لوازم برقی مورد نیاز:

◀️ تنظیم ترموستات کولر در دمای آسایش (۲۵ درجه) باعث کاهش ۲۰ درصد مصرف ماهانه برق خواهد شد.

◀️ سرویس به موقع کندانسور و شستشوی فیلترها و شبکه های داخلی کولر گازی ، باعث کاهش ۱۵ درصد مصرف ماهانه برق خواهد شد.

◀️ استفاده از وسایل برقی با برچسب انرژی A نسبت به برچسب انرژی B باعث کاهش حداقل ۱۰ درصد انرژی مصرفی خواهد شد.

◀️ عدم استفاده از وسایل برقی پر مصرف در ساعات پیک روز (۱۸-۱۳ ) و پیک شب (۲۴-۲۰) هم استانی عزیز:

#پویش_ مردمی مدیریت کولرها

⚡روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان⚡

  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان