پرداخت ۳۳۲۵ میلیارد تومان انواع تعهدات توسط بخش بیمه ای تامین اجتماعی گیلان
پرداخت ۳۳۲۵ میلیارد تومان انواع تعهدات توسط بخش بیمه ای تامین اجتماعی گیلان

ره نگار/ تامین اجتماعی گیلان بابت پرداخت تعهدات بلندمدت به مشمولین بیش از ۱۴۴ هزار پرونده مستمری استان، در سالجاری بطور متوسط ماهانه ۶۱۴ میلیارد تومان پرداخت نموده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با بیان اینکه تعداد مستمری بگیران استان در ماههای سپری شده […]

ره نگار/ تامین اجتماعی گیلان بابت پرداخت تعهدات بلندمدت به مشمولین بیش از ۱۴۴ هزار پرونده مستمری استان، در سالجاری بطور متوسط ماهانه ۶۱۴ میلیارد تومان پرداخت نموده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با بیان اینکه تعداد مستمری بگیران استان در ماههای سپری شده سالجاری نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۲ درصد رشد داشته است اظهار داشت: بطور متوسط ماهانه ۶۴۰ نفر مستمری بگیر جدید به جرگه دریافت کنندگان تعهدات بلندمدت استان افزوده میگردد که معادل ۴ دهم درصد رشد میباشد.
وی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی گیلان در سالجاری بطور متوسط ماهانه ۶۱۴ میلیارد تومان مستمری پرداخت نموده است افزود این رقم در مردادماه معادل ۶۳۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه افزایش روزانه آمار مستمری بگیران منجر به رشد رقم هر ماه نسبت به ماه گذشته میباشد خاطر نشان ساخت تا پایان مردادماه و طی ۵ ماه سپری شده از سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۰۷۱ میلیارد تومان انواع مستمری در استان پرداخت نموده ایم.
علی حسین نژاد همچنین اذعان نمود: این رقم به همراه بیش از ۱۲۵ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری پرداخت شده و قریب به ۳۰ میلیارد تومان انواع کمک هزینه و غرامت دستمزد، بیانگر پرداخت ۳۲۲۵ میلیارد تومان تعهدات بدون لحاظ پرداختها و هزینه های بخش درمان میباشد.
شایان ذکر است در حال حاضر قریب به ۹۹۰۰۰ پرونده بازنشستگی، ۳۸۰۰۰ پرونده فوتی منجر به پرداخت مستمری بازماندگان و ۷۰۰۰ پرونده ازکارافتادگی در شعب تامین اجتماعی گیلان فعال است.

  • منبع خبر : روابط عمومی تامین اجتماعی استان گیلان