پرداخت ۹۵ درصد مطالبات مراکز طرف قرار داد تامین اجتماعی گیلان در نسخه الکترونیک
پرداخت ۹۵ درصد مطالبات مراکز طرف قرار داد تامین اجتماعی گیلان در نسخه الکترونیک
ره نگار/ در یکسال گذشته نزدیک به 95 درصد مطالبات مراکز طرف قرار داد با مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان در نسخه الکترونیک پرداخت شد.

ره نگار/ در یکسال گذشته نزدیک به ۹۵ درصد مطالبات مراکز طرف قرار داد با مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان در نسخه الکترونیک پرداخت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان با بیان اینکه ۲۰۵۲ مرکز، موسسه درمانی و پزشک طرف قرار داد با مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان هستند اظهار داشت نزدیک به ۱۰۰ درصد پزشکان و مراکز درمانی طرف قرارداد نسخه الکترونیک ثبت می نمایند.

مدیردرمان تامین اجتماعی استان افزود: در یکسال گذشته نزدیک به ۹۷۰ میلیارد تومان نسخه الکترونیک طرف های قرارداد پذیرش و تا امروز بیش از ۹۱۰ میلیارد که نزدیک به ۹۵ درصد می باشد رسیدگی و به مراکز طرف قرار داد استان  پرداخت شد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری ره نگاران