ره نگار/ محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان فردا پنجم خرداد با حضور در محل سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت به مشکلات و انتقادات مردمی پاسخ خواهد گفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد مبنی بر استفاده از […]

ره نگار/ محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان فردا پنجم خرداد با حضور در محل سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت به مشکلات و انتقادات مردمی پاسخ خواهد گفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد مبنی بر استفاده از سامانه فوق بعنوان یکی از ابزارهای دولت الکترونیک در جهت پاسخگویی بر خط مدیران دستگاههای اجرایی ، طبق برنامه زمانبندی شده در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ ، ساعت ۹:۳۰ صبح دکتر هنرمند مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گیلان با حضور در محل سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت به مشکلات و انتقادات مردمی پاسخ خواهد گفت.

  • منبع خبر : روابط عمومی شرکت توزیع برق استان گیلان