ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHFV)
ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHFV)
ره نگار/ ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHFV ) یکی از مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام است که شیوع آن در یک منطقه جغرافیایی بزرگ، از غرب چین تا اروپای جنوبی و شرقی، خاورمیانه، هند، آسیا و در سراسر آفریقا می باشد.

ره نگار/ ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHFV ) یکی از مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام است که شیوع آن در یک منطقه جغرافیایی بزرگ، از غرب چین تا اروپای جنوبی و شرقی، خاورمیانه، هند، آسیا و در سراسر آفریقا می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ره نگاران؛ زهرا اکبری دانشجوی دکترای دامپزشکی گفت: یروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHFV ) یکی از مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام است که شیوع آن در یک منطقه جغرافیایی بزرگ، از غرب چین تا اروپای جنوبی و شرقی، خاورمیانه، هند، آسیا و در سراسر آفریقا می باشد. تب کریمه کنگو ویروسی کشنده است که معموالً از طریق نیش کنه یا قرار گرفتن در معرض خون یا بافت آلوده دام یا انسان آلوده ، به فرد منتقل می شود.

ناقل و مخزن اصلی تب کریمه کنگو ، کنه های سخت از جنس هیالوما هستند. طبق گزارشات میزان مرگ و میر به طور کلی از ۱۰ ٪تا ۵۰ ٪متغیر است تب کریمه کنگو بیشتردر میان کارگران کشاورزی به دنبال گزش کنه های آلوده وبه میزان کمتری در پرسنل پزشکی از طریق تماس با مایعات بدن بیماران آلوده و همچنین در میان کارگران کشتارگاه رخ میدهد.

افزایش تعدادموارد مبتلا، میزان مرگ و میر بالا و عدم درمان موثر، تب کریمه کنگو را به یک تهدید جدی برای سالمت عمومی و یک عامل بالقوه بیوتروریسم تبدیل می کند.طبق بررسی ها، در حال حاضر، تنها واکسن برای ویروس تب کریمه کنگو ، یک آماده سازی غیرفعال ویروس است که در مغز موش نوزاد رشد کرده است. با این حال، این واکسن فقط در بلغارستان استفاده می شود و برای استفاده در کشورهای دیگر با جمعیت در معرض خطر تایید نشده است.

علاوه بر واکسن ها، تحقیقات ضد ویروسی علیه ویروس تب کریمه کنگو نیز انجام شده است. درمان با فاویپیراویر در سرکوب تکثیر ویروسی و جلوگیری از مرگ و میر به دنبال عفونت ویروس تب کریمه کنگو موثر بوده است. ریباویرین، آنالوگ نوکلئوزیدی، توسط سازمان بهداشت جهانی برای درمان ویروس تب کریمه کنگو پیشنهاد شده است.

با این حال، اثربخشی آن مورد بحث است. برخی گزارش ها حاکی از آن است که ریباویرین نباید در تب کریمه کنگو استفاده شود تا زمانی که مطالعات تصادفی و کنترل شده انجام شود و فقط باید از درمان حمایتی استفاده شود. علاوه بر تغییر آب و هوا به عنوان یک محرک برای گسترش ویروس تب کریمه کنگو ، سایر عوامل انسانی هم در ظهور و شیوع تب کریمه کنگو تاثیرگذار هستند.

بنابراین اقدامات مهم برای کاهش نیش کنه، مانند پوشیدن لباسهای مناسب (مانند لباس آستین بلند، شلوار و غیره)، روشهای شیمیایی ، و بررسی بصری پوست و لباس به کاهش انتقال در افراد در معرض خطر، کمک می کند.به طور کلی تعامل انسان و حیوان در فرهنگ های مختلف ، متفاوت است. به عنوان مثال،قربانی کردن دام (گاو، گوسفند، بز یا شتر)در اعیاد مانند عید قربان، منجر به تماس تعداد زیادی از مردم با خون و مایعات بدن حیوانات می شود و در نتیجه نیازمند رعایت دقیق بهداشت هنگام ذبح و جمع آوری می باشد. به دلیل محدودیت راهکارهای درمانی و فقدان واکسن انسانی باید به تکنیک ها و نظارت های بهداشتی برای پیشگیری از ابتلا توجه شود.

باید بستری برای نیروی کار جهت افزایش آگاهی و انجام فعالیت های پیشگیرانه در سطح ملی، منطقه ای و فردی ایجاد شود. این فرآیند شامل فعالیتهایی مانند بررسی اطلاعات نظارتی فعلی در کشور، توسعه برنامه های آموزشی برای رفع شکاف های نیروی کار ،افزایش آگاهی مردم، بررسی و اقدامات الزم جهت کنترل جمعیت کنه ها ،همکاری همه جانبه و موثر سازمان دامپزشکی و پزشکی در کنترل و نظارت و توسعه یک استراتژی منسجم ملی برای رسیدگی به بیماری ها می باشد.

  • نویسنده : زهرا اکبری دانشجوی دکترای دامپزشکی
  • منبع خبر : پایگاه خبری ره نگاران